📌 عنوان: درد مشترک

📖 این قطعه شرحی بر نامه حضرت آیت الله خامنه ای به عموم جوانان در کشورهای غربی است.
📖 نامه های حضرت آیت الله خامنه ای به جوانان غربی، ظرفیت فکری جدید و ژرفی برای طرح مباحث مهم جهانی و عبور از تهدیدات مشترک و ایجاد بنیانی صحیح برای تعامل شرافتمندانه میان جهان غرب و جهان اسلام فراهم کرده است که برای تبیین همه جانبه و بایسته آنها به شرحی مبسوط و مفصل نیاز است.

📚 ناشر: نهضت نرم افزاری
🧾 قطع: رقعی

وزن .2 کیلوگرم
Shopping Cart