سیر مطالعاتی دوره سطح یک معارف انقلاب اسلامی

  1. مخاطبان اصلی دوره: دارای تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی
  2. مهمترین ویژگی‌های دوره: متن‌محور و مباحثه‌محور
  3. جمع ساعات مباحثه و کارگاه‌های معرفی و جمع‌بندی : 220 ساعت
  4. شیوه و مراحل آموزشی دوره در هر سرفصل به شرح زیر است:
  5. کارگاه معرفی منابع سرفصل.
  6. مطالعه منابع توسط همه اعضای محترم دوره، قبل از جلسات مباحثه.
  7. مرور و مباحثه متون منابع در جلسات گروه‌های مباحثاتی و با محوریت اداره بحث توسط سرگروه، استاد ناظر و یا یکی از اعضاء (در مجموع، حداقل 154 ساعت جلسه) :
  8. محورهای جلسه مباحثه:
            _ مرور مطالب مقرریِ جلسه توسط یکی از اعضاء (به صورت گردشی در هر جلسه).
             _ پاسخ به سوالات مباحثه (سوالات مربوط به مقرری آن جلسه).
جهت کسب اطلاعات بیشتر شیوه نامه را از پیوند زیر دریافت نمایید.

شیوه نامه اجرای طرح (110 ساعت)

شیوه نامه اجرای طرح (220 ساعت)

سبد خرید